Jak przygotować plik

Warunki techniczne są standardowe.

 

Do druku naklejek potrzebny jest plik (corel, eps, pdf) z jedną naklejką, w skali 1:1. Zawarta w pliku naklejka może być mapą bitową lub obiektem wektorowym.

 

Prace bitmapowe przyjmujemy w formatach tiff (kompresja LZW) lub jpg.

 

Pliki wektorowe w formatach eps, cdr (do wersji X7) lub pdf.

 

Wszystkie efekty (gradienty, przeźroczystość) należy spłaszczyć a czcionki zamienić na krzywe. Grafiki do druku muszą być przygotowane w kolorystyce CMYK.

 

Kolor czarny powinien mieć składowe 0/0/0/100. Szarości powinny być tworzone tylko za pomocą koloru czarnego (na przykład 0/0/0/30).

 

Mapy bitowe powinny zostać przygotowane w rozdzielczości minimum 300 dpi (małe naklejki) lub nieco mniejszej dla większych naklejek.

 

Naklejka powinna mieć 2 mm spadu.

 

Plik z naklejką powinien również zawierać linię cięcia w postaci obiektu wektorowego.

 

Za dodatkową opłatą możemy przygotować /dostosować/odtworzyć plik do druku.

 

Zamówienia na druk naklejek przyjmujemy z całej Polski, wysyłamy swoje produkty także do największych miast: Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków, Wrocław, Lublin, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Katowice, Częstochowa, Kielce, Olsztyn, Białystok itd.